[Latın Adı] Tremella fuciformis L. [Aktiv Maddə] Polisaxaridlər,…
[Digər ad] Vaksinium Vitis-idaea ekstraktı, Lingonberry ekstraktı, Cowberry ekstraktı…
[Latın Adı] Panax Ginseng CA Mayer [Bitki Mənbəyi] Ginseng [İstifadə olunmuş hissə]…
[Latın Adı] Citrullus lanatus [istifadə olunan hissə] toxum [spesifikasiyalar] zülal…
[Latın Adı] Brassica oleracea var. acephala DC. [Görünüş] Açıq yaşıl…
[Latın Adı] Brassica oleracea L.var.capitata L [Aktiv Maddə] Vitamin A,…